SK

EN

SALES FORCE

AUTOMATION SYSTEM

vyššie výnosy vďaka zážitkovému asistovanýmu predaju a výkonnému multikanálovému predajnému systému

 

 

Vyšší predaj poistných produktov, lepšie služby klientom a to všetko pri nižších nákladoch poisťovne. To je realita, ktorú do predaja poistných produktov prináša PosAm SFA. Výkonný predajný systém zjednocuje biznis procesy pre všetky predajné kanály. Spolu s  aplikáciou orientovanou na zážitkový asistovaný predaj prináša nový rozmer do akvizičného procesu. PosAm SFA je kľúčom k úspešnému získavaniu nových klientov a k schopnosti udržať si tých existujúcich.

Vyšší predaj poistení

pri nižších nákladoch

PosAm SFA je systém navrhnutý špeciálne na mieru predaja poistných produktov.

Multikanálové riešenie podpory kľúčových biznis procesov zvyšuje efektivitu a znižuje náklady. Multiplatformová aplikácia zameraná na zážitkový asistovaný predaj zvyšuje úspešnosť predajcov

a znižuje náklady poisťovne. Rýchle uvádzanie produktov na trh, kvalitné služby a transparentné informácie prispievajú k budovaniu vzťahov dôvery, tak dôležitým pri predaji poistných produktov.

PosAm SFA stojí za úspechmi poisťovní skupiny Allianz

25

aktívnych zmlúv

miliónov

1

kalkulácií ročne

milión

15

skúseností

rokov

14

používateľov

tisíc

5

referencií