SK

EN

FRAUD DETECTION SYSTEM

lepšia identifikácia poistných podvodov

pomocou pokročilých predikčných modelov

Lepšia detekcia poistných podvodov s automatizovaným učiacim sa systémom umožňuje dosiahnuť až o dve tretiny vyššiu úspešnosť následného šetrenia v porovnaní s tradičným prístupom. Výsledkom je viac ako dvojnásobne vyššia profitabilita procesu, dosiahnutá efektívnejším využívaním kapacít vyšetrovateľov a vyššou uchránenou hodnotou.

Správna identifikácia podozrivých udalostí umožňuje rozhodnúť o plnení aj do 3 minút.

Dôležitosť detekcie podvodov potvrdzujú štatistické údaje

80%

majiteľov nepoistených nehnuteľnosti sa snaží po vzniku uzatvoriť poistenie so spätnou platnosťou

65%

klientov životného poistenia nepovie

pravdu o svojom zdravotnom stave

37%

škodových udalostí pri motorových vozidlách možno klasifikovať ako poistný podvod

20%

14%

poistných podvodov majú na svedomí

zmluvní partneri poisťovne

zo všetkých škodových udalostí možno klasifikovať ako poistný podvod