SK

EN

OBHLIADKY POISTNÝCH UDALOSTÍ

dobre zvládnuté obhliadky sú kľúčom

k rýchlej likvidácii poistných udalostí

Obhliadky poškodených predmetov hrajú kľúčovú úlohu pri likvidácií poistných udalostí, jednom

z najkritickejších procesov poisťovne. Automatizácia a digitalizácia tohto procesu zabezpečí poisťovni dôkladnú kontrolu a zrýchlenie tohto  procesu, a to až v desiatkach percent.

Spolu so zjednodušením celého procesu táto zmena pozitívne vplýva na spokojnosť poistenca

aj efektivitu poisťovne.

Na rýchlosti a jednoduchosti záleží

 76%

klientov považuje rýchlosť likvidácie v prípade poistnej udalosti za kľúčový parameter pre výber poisťovne

 72%

klientov považuje za zložitý

a stresujúci proces likvidácie

poistnej udalosti

Likvidácia rýchlejšie,

lacnejšie, efektívnejšie

Z PosAm systémom pre obhliadky sa zabezpečí efektívne riadenie procesu obhliadok a opráv poškodených predmetov. Poisťovňa získa centrálny manažment obhliadok a externých partnerov a  účinné nástroje na meranie výkonnosti interných expertov. Pod kontrolu sa dostane schvaľovací proces a podstatne sa zvýši transparentnosť kalkulácií. Zabezpečí sa unifikácia workflow nezávisle od kalkulačného systému externých partnerov.

100%

bezpapierová obhliadka

poškodeného predmetu

30%

zníženie výplat na zasklení

motorových vozidiel

30%

úspora času na obhliadku

a prenos dokumentácie

20%

úspora času na likvidáciu

poistnej udalosti vďaka segmentácii udalostí

15%

zvýšenie efektivity likvidácie

vďaka algoritmu na prideľovanie likvidátorov